Психолого-педагогічні консультації для батьків із розвитку дитини-третьокласника

Шкільне навчання та інтелектуальний розвиток

Які особливості розумового розвитку відрізняють учня-третьокласника?

Третій клас можна вважати переломним у житті молодшо­го школяра. Саме з третього класу навчання діти починають свідомо ставитися до навчальної діяльності, виявляти активний інтерес до пізнання.

Це значною мірою пов'язано з тими істотними змінами, які відбуваються в загальному інтелектуальному розвитку дітей у да­ний період. Психологічні дослідження показують, що розумовий розвиток учнів між другим і третім класами характеризується «стрибком». Саме на цьому етапі навчання відбувається активне засвоєння й розвиток розумових операцій, інтенсивнішого розви­тку набуває вербальне мислення, що оперує поняттями.

Нові можливості мислення стають основою для подальшо­го розвитку інших пізнавальних процесів: сприйняття, уваги, пам'яті.

У цей час активно розвивається й здатність дитини довільно управляти своїми психічними процесами, вона вчиться володіти своєю увагою, пам'яттю, мисленням.

Ці зміни в інтелектуальному розвитку третьокласників слід активно використовувати під час розвивальної роботи з ними. Іс­тотну допомогу в проведенні роботи, спрямованої на реалізацію значних потенційних можливостей дітей цього віку, можуть і по­винні надати саме батьки.

Що можна порадити батькам, чия дитина не може «всидіти», виконуючи домашні завдання?

Велике значення в організації навчальної роботи відіграє роз­порядок дня. Дослідження підтверджують той факт, що в молод ших школярів, які мають високу успішність, є чітко встановлений час для виконання домашніх завдань, і вони завжди його до­тримуються. І навпаки, серед учнів із низьким рівнем навчальних досягнень багато хто не має сталого відведеного часу для занять. Це не, випадково. Виховання звички до систематичної роботи по чинається зі встановлення чіткого розпорядку занять, без цього не можна досягти успіхів у навчанні. Розпорядок денний не повинен змінюватися залежно від кількості уроків, від того, що по телеві­зору транслюється цікавий фільм, або від того, що до оселі завіта­ли гості.

Дитина повинна сідати за виконання завдань не лише в один і той самий час, але й на постійне робоче місце.

Навіть якщо житлово-матеріальні умови не дозволяють нада­ти школяреві окремий письмовий стіл і книжкову полицю, йому необхідно виділити будь-яке постійне місце, щоб він міг там три­мати свої книги та зошити.

ГІерш за все необхідно звернути увагу на умови, в яких дитина виконує домашні завдання. Задуха і шум зменшують швидкість та ефективність майже втричі та втричі прискорюють утомлюва­ність. Тому потрібно вимкнути телевізор, пилосос, доки дитина не виконає завдання. Думка про те, що засвоєння матеріалу краще відбувається під тиху класичну музику, теж себе не виправдовує. Тиша — найкращий звуковий фон для розумової діяльності.

На концентрацію уваги краще за все впливає температура в кімнаті. Оптимальне її значення коливається від 18 °С до 22 °С.

Чи змінюється працездатність школяра впродовж доби?

Працездатність учня змінюється, і не тільки протягом доби, але й упродовж тижня, місяця, року. До кінця тижня знижується розумова та фізична працездатність. У вівторок та середу школярі зазвичай працюють більш продуктивно. Протягом року розумова та м'язова працездатність у дітей є найвищою з жовтня по січень. Потім ці показники знижуються (третя чверть найбільш важка), а з квітня до червня знову зростають. Із віком загальний рівень працездатності зростає.

Які найбільш поширені причини того, що дитина- третьокласник не встигає в навчанні?

Однією з причин того, що школяр відчуває значні труднощі в навчанні, є нездоров'я. Іноді причиною низької успішності може бути підвищена стомлюваність учня, особливо в разі, якщо сама дитина регулювати свій темп неспроможна.

Часом виною таких проявів стають і батьки, коли вони не вмі­ють допомогти учневі або ставляться до нього як до підлітка (пояс­нять лише раз, вважаючи, що цього досить) або як до малюка (по­вторюють одне й те саме безліч разів).

Успішність школяра стає нижче його можливостей, коли до­рослі не вміють зацікавити дитину навчальною працею як захоп­ливою грою. Дитина не в змозі уважно працювати в школі й удо­ма, якщо навчальна завантаженість для неї непосильна (школяр не звик або не привчений працювати). На рівень успішності нега­тивний вплив має й те, що батьки надто пригнічують учня погро­зами й покараннями, не вміють своєчасно похвалити й підбадьо­рити маленьку людину, не вміють чітко пояснювати, давати діло­ві поради або не дотримуються принципу єдності вимог у навчанні (кожний нав'язує дитині свій стиль роботи).

На що у першу чергу слід звернути увагу батькам, допомагаючи молодшому школяреві навчатися?

· Намагайтеся займатися з дитиною так, щоб вона не нудьгува­ла під час занять. Інтерес — найкраща з мотивацій.

· Повторюйте вправи. Розвиток розумових здібностей дитини визначають час і практика. Якщо якась вправа не виходить, зро­біть перерву, поверніться до неї пізніше або запропонуйте дитині легший варіант завдання.

· Не виявляйте зайвої тривоги з приводу недостатніх успіхів і незначного просування або навіть певного регресу вашої дитини.

· Будьте терплячими, не поспішайте, не давайте дитині завдань, що виходять за межі її інтелектуальних можливостей.

· У заняттях з дитиною треба знати міру. Не змушуйте дитину виконувати вправу, якщо вона весь час крутиться, стомилася, неврівноважена. Спробуйте визначити межі витривалості дити­ни, збільшуйте тривалість занять щоразу на невеликий відрізок часу.

· Бажано використовувати ігрову форму занять, оскільки діти погано сприймають чітко регламентовані, повторювані, монотон­ні заняття.

Класовод 3 класу Довбня Н. Г.

Кiлькiсть переглядiв: 534

Коментарi